Ladislav Šarocha má ve svém oboru praxi víc než 20 let. Zkušenosti získával i v zahraničí a to jak v zemích Evropy, tak i USA. Má přehled v technické dokumentaci, pracuje s výkresy. Je držitelem níže uvedených zkoušek:

ČSN EN 12732 311 T BWSvařování plamenem
ČSN EN 287-1 135 P BWMAG – Svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu
ČSN EN 287-1:2004 141 T BW 8TIG/WIG – Svařování netavící se W elektrodou
ČSN EN 1418 111.8MMA – Svařování obalenou elektrodou
Copyright © 2011