MAG – Metal Active Gas
Metoda svařování v ochranné atmosféře (většinou CO2). Metoda je vhodná pro svařování oceli. Svařování tenčího materiálu cca do 5mm, dle typu stroje. MAG se většinou využívá při opravách karoserií vozidel, svařování plechů a profilů.
MIG – Metal Inert Gas
Metoda svařování v ochranné atmosféře (argon, helium nebo směsný plyn). Metoda je vhodná pro svařování hliníku a jeho slitin, mědi a mosazi. Svařování tenčího materiálu cca do 5mm, dle typu stroje. MIG se využívá převážně ke svařování plechů a profilů.
MMA – Manual Metal Arc
Metoda svařování elektrickým obloukem s použitím obalovaných elektrod. Metoda je vhodná pro svařování ocelí a litiny. Svařování silnějších materiálů, nevhodné pro tenké plechy.
TIG – Tungsten Inert Gas
Metoda svařování elektrickým obloukem s neroztavitelnou elektrodou (většinou z wolframu nebo jeho slitiny) v ochranné atmosféře inertního plynu (argon, helium nebo směsný plyn). Při svařování se přídavek materiálu získává z tyče, která se manuálně vsouvá do hořícího oblouku. Tyč je většinou ze stejného materiálu jaký se svařuje. Metoda TIG umožňuje svařovat velkou škálu materiálů (oceli, hliník, měď, mosaz, titan, slitiny hořčíku a podobně), sváry jsou přesné s pěkným vzhledem.
Svařování a řezání plamenem
Metoda využívající teplo hořící směsi plynů (acetylén + kyslík). Plyny jsou přiváděny odděleně hadicemi z tlakových lahví až k hořáku. Výhodou této metody je, že pracuje bez připojení na elektrickou síť.
Plasma
Plasma umožňuje řezání všech elektricky vodivých kovů, výhodou je tenký poměrně čistý řez. Řeže se tenkým paprskem ionizovaného plynu (stlačený vzduch nebo směsný inertní plyn). Teplota plasmy dosahuje až 25000 stupňů Celsia.
Copyright © 2011